Θέση Εργασίας στο γραφείο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στην Αθήνα

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ιδρύθηκε το 1992 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και δραστηριοποιείται  για την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, την φροντίδα, περίθαλψη καθώς και τη διαχείριση των ειδών άγριας πανίδας που απειλούνται ή έχουν βρεθεί σε παράνομη αιχμαλωσία.

Οι δράσεις του αυτές έχουν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των πολιτών αλλά και κρατικών φορέων για την ενεργή συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ προωθεί την συνεργασία και με άλλες Περιβαλλοντικές οργανώσεις στα Βαλκάνια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ:

Υπάλληλος πωλητηρίου αναμνηστικών ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και γραμματεία γραφείου στην Αθήνα

Θέση πλήρους απασχόλησης, 12.00-20.00 πενθήμερη εργασία, Ζωοδόχου Πηγής 27, Εξάρχεια.

ΕΥΘΥΝΕΣ

1. ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ: Διαχείριση πωλητηρίου-ταμείου αναμνηστικών ειδών του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στην Αθήνα, εξυπηρέτηση και ενημέρωση πελατών, διαχείριση παραγγελιών και ανεφοδιασμού/αποθήκης πωλητηρίου, γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικό κέντρο. Διαχείριση λίστας επαφών της εταιρίας, εργασίες γραφείου.

2. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ: Εξωτερικές εργασίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Ικανότητα επικοινωνίας

Ευχάριστος χαρακτήρας με θετική στάση

Καλή χρήση Η/Υ (των κύριων εφαρμογών του MS Office)

Καλή γνώση Αγγλικών

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα

4. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, προϋπηρεσία σε περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

Επικοινωνία/Υποβολή βιογραφικών: κα Μαρία Τσιτινίδου, 2310 555920, arcturos@arcturos.gr

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.